Lasīt tālāk

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”

Bērni un jaunieši apgūst profesionālo izglītību mūzikā (vokālā un instrumentālā mūzika, mūzikas teorija), mākslā (glezniecība, grafika, veidošana, multimediju māksla un fotomāksla) un dejā (klasiskā baleta deja).

Mūsu izglītības programmas raksturo

Personīga pieeja mācību procesā, augsti kvalificēts mācībspēks un aktīva līdzdalība Latvijas mākslas un kultūras dzīvē. Vidusskolas audzēkņi saņem valsts finansētas mācību stipendijas. Skolas audzēkņiem ir iespēja dzīvot skolas dienesta viesnīcā Rīgā, Meža ielā 15.

Mēs lepojamies

Ar mūsu audzēkņu sasniegumiem konkursos un izstādēs, nemainīgi augstajiem rezultātiem vispārējo mācību priekšmetu olimpiādēs un centralizētajos eksāmenos. Nemitīgi attīstāmies, lai atbilstu mūsdienu mainīgā darba tirgus prasībām un sniegtu labāko mūsu audzēkņiem – piedāvājam sagatavošanās kursus, interešu izglītības programmas un profesionālās pilnveides kursus pedagogiem.

Absolvējot MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”

Audzēkņi saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību ar profesionālo kvalifikāciju un turpina studiju un darba gaitas kā kvalificēti mākslinieki, mūziķi un dejotāji Latvijā un ārpus tās. Profesionālās ievirzes izglītības absolventi saņem apliecību no atbilstošās skolas struktūrvienības. Beidzot pamatskolu, audzēkņi turpina savas skolas gaitas MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”, kā arī citās labākajās vispārējās izglītības iestādēs.

Iestāšanās nosacījumi un mācību programmas

Jaņa Rozentāla Mākslas
Skola

Laikmetīgā gaisotnē un pēc Eiropas labākās prakses aprīkotās mākslas darbnīcās jaunie talanti pie mums var izkopt meistarību zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, kā arī grafikā, veidošanā, fotogrāfijā un multimediju mākslā.
Slokas iela 52B, Rīga, LV – 1007
jrms@nmv.gov.lv | 67601783

Emīla Dārziņa Mūzikas
SKOLA

Tradīcijām bagāta pasaules nozīmes skola, kur izcili pedagogi kopā ar bērniem un viņu vecākiem strādā roku rokā, lai mazie talanti izaugtu par vispusīgi izglītotām personībām.
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
edms@nmv.gov.lv | 67612332

RĪGAS DOMA KORA
SKOLA

Unikāla Eiropas līmeņa profesionālā vidusskola, kas apvieno labāko no pasaules koru skolu tradīcijām un Latvijas kultūrizglītības, ļaujot apdāvinātiem bērniem jau no mazotnes izkopt talantu vokālās mūzikas jomā.
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
rdks@nmv.gov.lv | 67804770

RĪGAS BALETA
SKOLA

Vienīgā profesionālā baleta vidusskola Latvijā, kas var lepoties ar gandrīz gadsimtu senām tradīcijām. Šeit mazie talanti sper savus pirmos soļus klasiskās dejas pasaulē, izaugot par lieliskiem baletdejotājiem.
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
rbs@nmv.gov.lv | 67615339

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.gov.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.gov.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.gov.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.gov.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rbs@nmv.gov.lv | 67615339

  Direktore Jolanta Vjakse
  jolanta.vjakse@nmv.gov.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.gov.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.gov.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma politika
  Piekļūstamības paziņojums

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024